Kategorier
Okategoriserade

Fettavskiljare är ett enkelt sätt att förebygga avloppsstopp

Kommer för mycket fett ner i gråvattenrören finns risken att det bildas en propp och att det blir översvämning. Detta kan bli dyrt, så en fettavskiljare är ett billigt sätt att förebygga det.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att det inte rinner ut för stora mängder fett i det allmänna avloppet. Om det finns en restaurang, ett café eller liknande i fastigheten är det alltså fastighetsägaren som ska se till att installera en fettavskiljare och anmäla detta till kommunen.

För mycket fett skapar problem eftersom det kan täppa till avloppsrören så att vattnet inte kan transporteras ut. Ibland räcker det med att man spolar rören med hett vatten för att ta bort stoppet, men det kan innebära att man måste gräva upp och byta ut skadade avloppsrör.

Kostnaden för att byta ut rör eller åtgärda en översvämning kan bli hög. Därför är det lag på att verksamheter som hanterar mycket fett ska installera fettavskiljare.

En fettavskiljare bygger på en enkel princip

En fettavskiljare bygger på den enkla principen att fett, vatten och partiklar har olika densitet. Fett är lättare än vatten och flyter därför upp till ytan. Slam är tyngre och sjunker till botten. Det vatten som blir kvar kan filtreras och ledas ut i det kommunala avloppssystemet.

Själva fettavskiljaren är en tank med ett inlopp och ett utlopp. Vattnet rinner så långsamt genom tanken att fettet hinner svalna, klumpa ihop sig och flyta upp till ytan. I tanken finns sedan skiljeväggar som stoppar fettet från att rinna ut i avloppssystemet. Mer om fettavskiljare kan du läsa på denna sida: https://www.fettavskiljare.org/